1000 km van Kom op tegen Kanker

Wat gebeurt er met de opbrengst van de 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker vanaf editie 2020?

De opbrengst van de 1000 kilometer gaat naar wetenschappelijk onderzoek, dat noodzakelijk is om de overlevingskansen en de levenskwaliteit van kankerpatiënten te verbeteren. Het onderzoek dat Kom op tegen Kanker financiert is onderzoek dat broodnodig is, maar waarvoor vandaag te weinig middelen van de overheid of de farmaceutische industrie beschikbaar zijn.

Meet informatie kan je vinden op de website van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker.

Waarvoor fietsen we in 2017, 2018 en in 2019?

De netto-opbrengst van de achtste en negende editie gaat integraal naar klinisch onderzoek

Dit is onderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling van de kankerpatiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie. Bijv. omdat er niet meteen een effect is op de verkoop. Of bij onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers, waar het aantal patiënten vaak te klein is om commercieel interessant te zijn. Kort gesteld is dit onderzoek waarbij behandelingen of geneesmiddelen worden getest bij patiënten. Een potentieel nieuwe behandeling of nieuw geneesmiddel wordt pas toegelaten wanneer klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de behandeling/het middel effectief werkzaam is én geen ernstige bijwerkingen als gevolg heeft, 

Editie 2016: Onderzoek naar combinatietherapieën.

Het aantal kankerbehandelingen groeit. Daarom is het in de nabije toekomst de grote uitdaging om na te gaan hoe behandelingen als immunotherapie, chemotherapie, doelgerichte geneesmiddelen en hormonale behandelingen het best met elkaar gecombineerd worden of in welke volgorde ze gegeven worden. En ook hoe ze het best gecombineerd worden met lokale behandelingen (radiotherapie, heelkunde). Het onderzoek gaat na wat de verdere mogelijkheden van combinatietherapieën zijn, met zoals steeds als doel om de overlevingskansen en de levenskwaliteit van de kankerpatiënt te verbeteren.

Editie 2015: Onderzoek naar de oorzaken en aanpak van therapeutisch falen.

Steeds meer kankerpatiënten worden met succes behandeld door de beschikbaarheid van efficiënte strategieën (chirurgie, radiotherapie, medicamenten …). Toch blijkt een aantal patiënten niet of slechts tijdelijk geholpen te kunnen worden door deze behandelingen. De oorzaak van dit therapeutisch falen is vaak omdat de tumor resistent is tegen een behandeling of omdat tijdens de behandeling resistentie ontwikkeld wordt. Het na verloop resistent worden van uitgezaaide tumoren tegen beschikbare kankertherapieën vormt bovendien de belangrijkste reden waarom patiënten met kanker overlijden.

Het onderzoek omvat de ontwikkeling van nieuwe behandelingsstrategieën om resistentie en therapeutisch falen in het algemeen te voorkomen of te omzeilen. Het doel is zoals steeds om de overlevingskansen en de levenskwaliteit van de kankerpatiënt te verbeteren.

Editie 2014: Onderzoek naar diagnose en therapie van residuele tumorcellen en metastasen (uitzaaiingen)

Door de vooruitgang in chirurgie, chemotherapie en radiotherapie is de behandeling van kanker in de laatste decennia gevoelig verbeterd: de ziekte kan meer en meer gedurende een korte of langere periode onder controle worden gehouden. Toch blijven er vaak onopgemerkte kankercellen achter in het lichaam, die op termijn kunnen leiden tot uitzaaiingen of herval. De behandeling van deze residuele cellen of van de kanker bij herval vormt in veel gevallen een bijzondere uitdaging, omdat er resistentie optreedt tegen voorheen succesvolle therapieën. Vandaag zijn er nog te weinig mogelijkheden om residuele tumorcellen en metastasen efficiënt op te sporen en te behandelen. Doel van het onderzoek is zoals steeds om de overlevingskansen en de levenskwaliteit van de kankerpatiënt te verbeteren.

Editie 2013: Onderzoek naar orgaan- en weefselbesparende strategiën

Ook in onze vierde editie fietsen we weer ten voordele van het wetenschappelijk kankeronderzoek. Meer specifiek gaat de netto-opbrengst deze keer naar het onderzoek naar orgaan- en weefselsparende behandelingsstrategieën.
De genezingskansen van kankerpatiënten zijn de voorbije tien jaar fel gestegen. De behandeling is echter nog vaak nefast voor de levenskwaliteit van de patiënten, bijvoorbeeld door de verwijdering van organen of belangrijke weefsels. Nieuwe behandelingsstrategieën moeten het mogelijk maken deze organen of belangrijke weefsels meer te sparen.
De VLK stelt vier miljoen euro ter beschikking van nieuwe projecten op dit vlak en rekent daarvoor in grote mate op jullie massale deelname aan de komende 1000 km.

Editie 2012: Biomerkers

De opbrengst van de 1000 kilometer gaat in 2012 naar onderzoek naar nieuwe ‘biomerkers’. Dit zijn biochemische indicatoren die snel aangeven of een behandeling effectief is of niet. Een kankerbehandeling veroorzaakt veranderingen in de tumor en zijn micro-omgeving. Het is belangrijk dat deze veranderingen goed worden waargenomen omdat ze aangeven of de voorgeschreven behandeling al dan niet werkt. Door te investeren in de ontwikkeling van nieuwe biomerkers kan sneller beslist worden of een behandeling voortgezet, aangepast of door een andere behandeling vervangen moet worden. Op die manier gaat er geen kostbare tijd verloren en hoeft de patiënt de neveneffecten van een behandeling niet onnodig te ondergaan. De biomerkers maken het ook mogelijk om een effectieve behandeling op maat van de patiënt voor te schrijven zodat zijn overlevingskansen en levenskwaliteit er op vooruitgaan

Editie 2011: Neveneffecten van kankerbehandelingen

De opbrengst van de tweede editie van de 1000 kilometer zal Kom op tegen Kanker besteden aan onderzoek naar neveneffecten van kankerbehandelingen. Kankerpatiënten worden tijdens hun behandeling vaak met zware, toxische bijwerkingen geconfronteerd die een diepe impact op hun dagelijks leven hebben. Door in dit soort van onderzoek te investeren wil Kom op tegen Kanker de levenskwaliteit van kankerpatiënten verbeteren. Lees hier meer over de onderzoeksprojecten die steun krijgen van Kom op tegen Kanker.

Editie 2010: Zeldzame tumoren

De farmaceutische industrie heeft weinig interesse voor behandelingen voor zeldzame tumoren omdat er maar een klein aantal patiënten door getroffen worden. De ontwikkeling van nieuwe behandelingen zijn daarom voor de farmaceutische industrie duur, terwijl de opbrengsten gering zijn. Kom op tegen Kanker steunt daarom onderzoek naar zeldzame tumoren, om zo een verschil te kunnen maken waar het nodig is en de leemtes in noodzakelijk kankeronderzoek te kunnen opvullen.